8099 – Mår

Sesong: 2021/2022

Jeger: Lars Johan Skogmo

Grend: Rengen / Ulen

Stedsnavn:

Antall: 1

Fellingsdato: 05.12.21

Jaktform: Smygjakt

Fangstredskap:

Åte/agn: