8014 – Røyskatt

Sesong: 2021/2022

Jeger: Roger Nordbakk

Grend: Rengen / Ulen

Stedsnavn:

Antall: 1

Fellingsdato: 11.09.21

Jaktform: Drivjakt

Fangstredskap:

Åte/agn: