7184 – Røyskatt

Sesong: 2020/2021

Jeger: Stig Stensen

Grend: Rengen / Ulen

Stedsnavn:

Antall: 1

Fellingsdato: 10.03.21

Jaktform: Fellefangst

Fangstredskap:

Åte/agn: