7173 – Mår

Sesong: 2020/2021

Jeger: Stein Erik Granli

Grend: Tunnsjø / Limingen

Stedsnavn: Olefloen

Antall: 1

Fellingsdato: 25.02.21

Jaktform: Fellefangst

Fangstredskap: Conibear 120

Åte/agn: Røy, Fiken og Honning