7070 – Mår

Sesong: 2020/2021

Jeger: Lars Johan Skogmo

Grend: Rengen / Ulen

Stedsnavn:

Antall: 1

Fellingsdato: 18.11.20

Jaktform: Fellefangst

Fangstredskap:

Åte/agn: