7023 – Kråke

Sesong: 2020/2021

Jeger: Oddvar Aagård

Grend: Kveli / Murusjøen

Stedsnavn:

Antall: 1

Fellingsdato: 11.09.20

Jaktform: Åtejakt

Fangstredskap:

Åte/agn: