7012 – Kråke

Sesong: 2020/2021

Jeger: Ottar Lyngstad

Grend: Lenglingen / Aspneset

Stedsnavn: Gravtjønnseteren

Antall: 1

Fellingsdato: 21.08.20

Jaktform: Smygjakt

Fangstredskap:

Åte/agn: