6316 – Mår

Sesong: 2019/2020

Jeger: Jan B Totsås

Grend: Sandøla

Stedsnavn:

Antall: 1

Fellingsdato: 15.12.19

Jaktform: Jakt med hund

Fangstredskap:

Åte/agn: