6250 – Røyskatt

Sesong: 2019/2020

Jeger: Ørjan Sundvik

Grend: Lenglingen / Aspneset

Stedsnavn:

Antall: 1

Fellingsdato: 25.01.20

Jaktform: Fellefangst

Fangstredskap: Haugen

Åte/agn: