6232 – Mår

Sesong: 2019/2020

Jeger: Ole Ivar Ness

Grend: Sandsjøen / Muru

Stedsnavn: Djupvatnet

Antall: 1

Fellingsdato: 23.01.20

Jaktform: Fellefangst

Fangstredskap: Conibear 120

Åte/agn: Rype