d314999d-044c-486f-8fe8-ae7e304a4d8f-e1579087885104

6204 – Røyskatt

Sesong: 2019/2020

Jeger: Stein Erik Granli

Grend: Tunnsjø / Limingen

Stedsnavn: Stormyra

Antall: 1

Fellingsdato: 11.01.20

Jaktform: Fellefangst

Fangstredskap:

Åte/agn: Hode fra tiur