6194 – Mår

Sesong: 2019/2020

Jeger: Sigvart Hals

Grend: Kveli / Murusjøen

Stedsnavn:

Antall: 1

Fellingsdato: 15.12.19

Jaktform: Fellefangst

Fangstredskap:

Åte/agn: