6192 – Kråke

Sesong: 2019/2020

Jeger: Sigvart Hals

Grend: Kveli / Murusjøen

Stedsnavn:

Antall: 32

Fellingsdato: 30.11.19

Jaktform: Fellefangst

Fangstredskap:

Åte/agn: