2639 – Røyskatt

Sesong: 2015/2016

Jeger: Arve Aasen

Grend: Tunnsjø / Limingen

Stedsnavn: Solberg

Antall: 1

Fellingsdato: 13.03.16

Jaktform: Fellefangst

Fangstredskap:

Åte/agn: