2589 – Røyskatt

Sesong: 2015/2016

Jeger: Jon Ove Lundemo

Grend: Rengen / Ulen

Stedsnavn:

Antall: 1

Fellingsdato: 13.02.16

Jaktform: Fellefangst

Fangstredskap: Syning

Åte/agn: fisk