2358 – Mår

Sesong: 2015/2016

Jeger: Stein Erik Granli

Grend: Tunnsjø / Limingen

Stedsnavn: Stormyra

Antall: 1

Fellingsdato: 15.01.16

Jaktform: Fellefangst

Fangstredskap: Kania 2000

Åte/agn: Honning, innmat fra rype