2356 – Røyskatt

Sesong: 2015/2016

Jeger: Ole Verner Sundvik

Grend: Rengen / Ulen

Stedsnavn: Tobakksgrubba

Antall: 1

Fellingsdato: 16.01.16

Jaktform: Fellefangst

Fangstredskap: Slagfelle trekant

Åte/agn: Hare