2267 – Røyskatt

Sesong: 2015/2016

Jeger: Kjell Olav Bergli

Grend: Berglia / Blåfjella

Stedsnavn:

Antall: 1

Fellingsdato: 03.01.16

Jaktform: Fellefangst

Fangstredskap:

Åte/agn: fisk