image9-e1454340816497

2247 – Røyskatt

Sesong: 2015/2016

Jeger: Arve Åness

Grend: Sandøla

Stedsnavn: Tissvatnet

Antall: 1

Fellingsdato: 22.12.15

Jaktform: Fellefangst

Fangstredskap: Belisle 120

Åte/agn: Røkelaks og honning