2201 – Mår

Sesong: 2015/2016

Jeger: Kjell Gjertsås

Grend: Rengen / Ulen

Stedsnavn:

Antall: 1

Fellingsdato: 12.12.15

Jaktform: Fellefangst

Fangstredskap:

Åte/agn: