image4-e1454340939556

2191 – Mår

Sesong: 2015/2016

Jeger: Arve Åness

Grend: Sandøla

Stedsnavn: Tissvatnet

Antall: 1

Fellingsdato: 10.12.15

Jaktform: Fellefangst

Fangstredskap: Conibear 160

Åte/agn: Hare og honning