2178 – Røyskatt

Sesong: 2015/2016

Jeger: Ole Andreas Sivertsen

Grend: Berglia / Blåfjella

Stedsnavn: buåsbekken

Antall: 1

Fellingsdato: 05.12.15

Jaktform: Fellefangst

Fangstredskap:

Åte/agn: