2149 – Røyskatt

Sesong: 2015/2016

Jeger: Leif Tore Reitan

Grend: Tunnsjø / Limingen

Stedsnavn:

Antall: 1

Fellingsdato: 29.11.15

Jaktform: Fellefangst

Fangstredskap:

Åte/agn: Fisk