2138 – Kråke

Sesong: 2015/2016

Jeger: Ole Ivar Ness

Grend: Sandsjøen / Muru

Stedsnavn:

Antall: 3

Fellingsdato: 27.11.15

Jaktform: Fellefangst

Fangstredskap:

Åte/agn: