2062 – Grevling

Sesong: 2015/2016

Jeger: Hallgeir Ditløv

Grend: Tunnsjø / Limingen

Stedsnavn:

Antall: 1

Fellingsdato: 10.10.15

Jaktform: Påstering.

Fangstredskap:

Åte/agn: