1281 – Mår

Sesong: 2014/2015

Jeger: Ottar Gudding

Grend: Tunnsjø / Limingen

Stedsnavn:

Antall: 1

Fellingsdato: 10.02.15

Jaktform: Fellefangst

Fangstredskap:

Åte/agn: