1229 – Mår

Sesong: 2014/2015

Jeger: Vegard Devik

Grend: Lenglingen / Aspneset

Stedsnavn:

Antall: 1

Fellingsdato: 03.03.15

Jaktform: Fellefangst

Fangstredskap:

Åte/agn: