1196 – Mår

Sesong: 2014/2015

Jeger: Ørjan Sundvik

Grend: Berglia / Blåfjella

Stedsnavn:

Antall: 1

Fellingsdato: 10.11.14

Jaktform: Fangst

Fangstredskap:

Åte/agn: Unøyaktig dato, fanget og registrert høst 2014