imag2132

1135 – Rev

Sesong: 2014/2015

Jeger: Arne Aarnes

Grend: Tunnsjø / Limingen

Stedsnavn: Ingstad/Halla

Antall: 1

Fellingsdato: 11.04.15

Jaktform: Lokkejakt

Fangstredskap:

Åte/agn: Lokket inn på PC2