krkebur

1090 – Kråke

Sesong: 2014/2015

Jeger: Ole Ivar Ness

Grend: Sandsjøen / Muru

Stedsnavn: Nesset

Antall: 14

Fellingsdato: 06.01.15

Jaktform: Fangst

Fangstredskap: Burfelle

Åte/agn: Antall 14 stk i innmeldingen