1047 – Kråke

Sesong: 2014/2015

Jeger: Oddvar Aagård

Grend: Kveli / Murusjøen

Stedsnavn:

Antall: 2

Fellingsdato: 27.10.14

Jaktform: Åtejakt

Fangstredskap:

Åte/agn: