10259 – Kråke

Sesong: 2023/2024

Jeger: Ole Ivar Ness

Grend: Sandsjøen / Muru

Stedsnavn:

Antall: 8

Fellingsdato: 28.02.24

Jaktform: Fellefangst

Fangstredskap:

Åte/agn: