10235 – Røyskatt

Sesong: 2023/2024

Jeger: Ørjan Sundvik

Grend: Rengen / Ulen

Stedsnavn:

Antall: 1

Fellingsdato: 02.03.24

Jaktform: Fellefangst

Fangstredskap:

Åte/agn: