10231 – Mår

Sesong: 2023/2024

Jeger: Marita Haugen

Grend: Kveli / Murusjøen

Stedsnavn:

Antall: 1

Fellingsdato: 15.03.24

Jaktform: Fellefangst

Fangstredskap:

Åte/agn: Gjedde, Hare