1023 – Mår

Sesong: 2014/2015

Jeger: Arne Aarnes

Grend: Tunnsjø / Limingen

Stedsnavn:

Antall: 1

Fellingsdato: 25.11.14

Jaktform: Fangst

Fangstredskap:

Åte/agn: