10213 – Mår

Sesong: 2023/2024

Jeger: Sigve Storaunet

Grend: Sandsjøen / Muru

Stedsnavn:

Antall: 1

Fellingsdato: 24.02.24

Jaktform: Fellefangst

Fangstredskap:

Åte/agn: