10156 – Mår

Sesong: 2023/2024

Jeger: Erik Vik

Grend: Tunnsjø / Limingen

Stedsnavn: Ingulfsvann

Antall: 1

Fellingsdato: 15.11.23

Jaktform: Jakt med hund

Fangstredskap:

Åte/agn: