10112 – Mår

Sesong: 2023/2024

Jeger: Ørjan Sundvik

Grend: Lenglingen / Aspneset

Stedsnavn:

Antall: 1

Fellingsdato: 11.12.23

Jaktform: Fellefangst

Fangstredskap: Belisle 120

Åte/agn: