10040 – Mår

Sesong: 2023/2024

Jeger: Ole Ivar Ness

Grend: Sandsjøen / Muru

Stedsnavn: Djupvatnet

Antall: 1

Fellingsdato: 06.11.23

Jaktform: Fellefangst

Fangstredskap: Conibear 160

Åte/agn: Elg slakteavfall