10022 – Kråke

Sesong: 2023/2024

Jeger: Ole Ivar Ness

Grend: Sandsjøen / Muru

Stedsnavn: Nesset

Antall: 56

Fellingsdato: 10.10.23

Jaktform: Fellefangst

Fangstredskap: Burfelle

Åte/agn: