Premie

Har du fanget og/eller skutt smårovvilt i Lierne, kan du være med på premiering av fangsten. Det forutsettes i så fall at dyret eller fuglen frenvises og dokumenteres hos en av følgende grendekontakter:

Område Grendekontakt Telefonnr.
Tunnsjøen/Limingen Roger Granli 958 01667
Kvelia/Murusjø Jon Sigvart Kveli 979 57462
Sanddøla/Nordli vest Jan Bjørnar Totsås 951 02287
Sandsjø/Muru Jens Martin Ness 916 76206
Lenglingen/Aspneset Ørjan Sundvik 959 78017
Rengen/Ulen Leo Lyngstad 915 11145
Berglia/Inderdalen Gunn Sundvik 928 55991

Lierne har en egen SKUDDPREMIEORDNING og det vil bli aktuelt med andre typer premiering i forbindelse med egen premiekveld i april.

Prosjektet har også en egen ordning for INNLEVERING AV RØDREVSKROTTER. Alle som leverer inn skrotter av rev som er fanget eller skutt i Lierne vil være med på en egen trekning av en premiepott på 10 000,-.