Grendekontakter

Geografisk er prosjektet delt inn i 7 forskjellige grender, og hver grend har side kontaktpersoner. Disse har som oppgave å stimulere til aktivitet og være et kontaktpunkt lokalt. Grendekontaktene har også ansvaret for å kontrollere og godkjenne felt vilt.

Kontaktinfo finner du ved å klikke på punktene til hver enkelt grend i kartet: