Åtejakt

Rev på åte

Åtejakt er trolig den mest effektive jaktformen for å felle flest mulig rødrev. En nokså tidskrevende, men enkel jaktform, som byr på spennende venting og skuddsjanser.

For å lykkes med åtejakta trengs det en del forarbeid med tanke på å opprette en åteplass, med skjul, lyssetting og ikke minst åte. Det er også svært viktig at åteplasser blir brukt aktivt slik at åteplassen fungerer som en åteplass og ikke som en foringsplass for reven. (Det er verdt å merke seg at oppføring av permanente/midlertidige bygg krever tillatelse fra kommunen.)

JaktiLierne.no planlegger å opprette åpne åteplasser for alle jegere som ikke har mulighet til å drive med åtejakt andre steder. Les mer om dette her.

Finn ut mer om åtejakt på rev her.